فنی مهندسی

پایان نامه فنی و مهندسی –
پایان-نامه › پایان-نامه-فنی-و-مهندسی
عنوان پایان نامه مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی; ارزشیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی هسته عناب. چكیده : گونه عناب از گونه های بومی مناطق مختلف ایران …

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.